Arjan Boer (technisch manager bij Normec VRO) en Julisa Fereijra-Phelipa (directeur van Normec VRO) presenteren de actualiteiten met betrekking tot het toelatingsstelsel (WTTA). 

Over Julisa Fereijra-Phelipa

Julisa is directeur van Normec VRO. Zij heeft een adviesfunctie in harmonisatie-overleggen met o.a. SNA, ABU, NBBU en SNCU, is lid van het Centraal College van Deskundigen SNA en zit aan tafel met het ministerie van  SZW aangaande de aankomende verplichte certificering.               

Over Arjan Boer

Arjan is technisch manager en inspecteur/auditor bij Normec VRO. Als technisch manager is hij inhoudelijk eindverantwoordelijk voor onder andere de inspecties die worden uitgevoerd in het kader van het register SNA. Hij vertegenwoordigt Normec VRO bij harmonisatie overleggen en is lid van het Centraal College van Deskundigen SNA.