Een kijkje achter de schermen bij de SNCU

Als een SNCU-controle wordt aangekondigd bij een uitzend/detacheringsbureau, is dat behoorlijk schrikken! Vaak worden er fouten ontdekt tijdens een controle en het verplichte herstel daarvan kan behoorlijk in de papieren lopen. Daar komt nog bij dat het een behoorlijk beslag legt op de organisatie en dat is kostbare tijd die beter aan andere zaken besteedt kan worden.

Inspecteur Irene Pasmans neemt u mee in de meest voorkomende fouten waar de SNCU bij controles tegenaan loopt en geeft aan hoe u deze valkuilen kunt vermijden.

Over Irene Pasmans

Irene Pasmans is inspecteur bij de SNCU. Als een uitzend/detacheringsbureau een controle krijgt, is zij verantwoordelijk voor het hele onderzoek. Ze vraagt de benodigde gegevens op, onderhoudt contact met het bureau en informeert hen over de voortgang van het onderzoek en over het toepassen van de cao’s. Waar nodig dwingt zij herstel af. Dit alles met behulp van collega’s, zowel intern als extern.